full screen background image

Natuurgerichte principes


De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat ik als therapeut de cliënt op een holistische wijze benader. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de vier principes niet functioneren. Een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is. 

De vijf natuurgeneeskundige principes:
1. Energie
2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche en bewustwording

Het doel van de behandelingen is te groeien door de klachten heen naar een evenwichtige persoonlijkheid die kan leven vanuit passie. De behandelingen zijn voor volwassenen en kinderen en zij werken door op fysiek, emotioneel en mentaal gebied.

Voor meer informatie klik hier voor de beroepsvereniging BATC.


Het Helperhart - Laan van de Vrijheid 6, 9728 GC Groningen, 050-5254344, mail@helperhart.nl