full screen background image
  • © De Poel Webdesign

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Bij een afspraak of reservering vragen wij om je telefoonnummer, in geval van problemen met een levering, betaling of de verhindering van de afspraak, cursus, workshop of voorlichting. 

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van behandelingen, verkoop, levering of bruikleen van producten en diensten door Het Helperhart, eigenaresse Miranda Bootsman, hierna genoemd als Het Helperhart, waarvan de betaling niet à contant is geschied. www.helperhart-trainingen.nl  is onderdeel van Het Helperhart en de Algemene voorwaarden zijn ook hier op van toepassing.

Afzeggingen
Het afzeggen van een behandelingsafspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren, via de telefoon, te geschieden, anders wordt 100% in rekening gebracht naar de cliënt. Voor workshops, cursussen, huren van de lesruimte bij  “Het Helperhart” dient dit uiterlijk drie weken vooraf te geschieden, dan kan dit kosteloos. Wanneer er afgezegd wordt binnen de genoemde periode voor een consult, workshop, cursus, huren van een ruimte dan wordt 100% van de prijs berekend. Bij geen afzegging en ook niet aanwezig zijn op een  consult, workshop, cursus, huren van de lesruimte geldt dat tevens 100% van het overeengekomen bedrag afgerekend dient te worden. “Het Helperhart” behoudt zich het recht voor workshops en cursussen af te zeggen wanneer er minder dan vier aanmeldingen zijn.

Betalingsvoorwaarden
De betaling van de aangemelde activiteit dient twee weken na ontvangst van de bevestiging overgemaakt te zijn op de ING rekening van “Het Helperhart” te Groningen. Voor instellingen of bedrijven geldt betaling na afloop van de activiteit(en). Hiervoor ontvangt deze een factuur, waarna betaling uiterlijk twee weken na de gehouden activiteit op de ING rekening van centrum “Helperhart” wordt overgemaakt.

Overschrijding betalingstermijn
Bij overschrijding van enige betalingstermijn is “Het Helperhart” zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 85,- alsmede de wettelijke rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander is vastgelegd in het nieuwe burgerlijk wetboek.Het Helperhart - Laan van de Vrijheid 6, 9728 GC Groningen, 050-5254344, mail@helperhart.nl